Een psychosociaal counselor werkt met psychisch en emotioneel gezonde mensen die tegen problemen aanlopen door situatieveranderingen. U kunt hierbij denken aan een echtscheiding, verlies van een geliefde, werkdruk en stress, ziekte, enzovoorts.

• Als counselor zorgt u er voor dat deze mensen een antwoord vinden op de vragen waar zij mee kampen.
• Als psychosociaal counselor is het belangrijk dat u bezit over een zelf-reflecterend, empathisch en analytisch vermogen en sterke sociale communicatieve vaardigheden.
• U denkt op een creatieve manier probleemgericht en oplossingsgericht.

Een counselor houdt zich ook bezig met gevoelens, gedachten en sociale interacties, maar concreet in de situaties waarin u zelf aangeeft verandering te willen.

Een psychosociaal consult is een vorm van therapie en bestaat uit het onderzoeken en oplossen van psychosociale problemen. Deze problematiek bestaat uit een combinatie van zowel psychische als sociale aspecten en is erop gericht deze middels gesprekken te verminderen.

Een psychosociaal counselor ondersteunt je bij jouw doelen en onderzoekt samen met jou hoe jij je verhoudt tot jezelf, de ander en je omgeving in relatie tot wat jij wenst te veranderen, te ontwikkelen. Psychische problemen vanuit gevoelens en gedachten, sociale problemen met mensen of instanties.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.