Voor wie?

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en/of weinig sociale contacten hebben. Het is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle/creatieve invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar het kan te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding van onze werknemers.

Hoe wij te werk gaan.

Take Care & Coach biedt dagbesteding aan zodat iedereen binnen de eigen mogelijkheden mee kan doen in de maatschappij. Samen met onze cliënten zorgen we voor passende dagbesteding. We bieden verschillende vormen van dagbesteding aan zoals helpen met huishoudelijke taken, koken, knutselen, sporten en verschillende buitenactiviteiten.

Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit is een toewijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft.
De indicatie valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg oftewel WMO of WLZ.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons en wij zullen u verder helpen.